©
for my sources those are sm trainees they look young
i might be wrong… but i’m 100% sure it’s taeyeon in the yellow lol
ummm no?
what?no!no!

image


TTS in Happiness MV?? 


Quá hayyyy

ss thích cả 4 đứa luôn

hôm nay debut trên mb, tiếc là ss phải đi học quân sự, ko thì đã ở nhà coi tv rồi :(


OMGG Wendy high note 


행복(Happiness)
Red Velvet
Red Velvet - Happiness